BİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ

MEDYA HİZMET SAĞLAYICI KURULUŞ KİMLİK BİLGİSİ

Şirket Bilgileri

Ünvanı : Discovery Televizyon Yayıncılık A.Ş.
Logo/Çağrı İşareti: Televizyon (Discovery Channel)
Lisans Tipi: Uydu Ortamı, Kablo Ortamı
Yayın Türü: Tematik
Posta Adresi :  Nispetiye Mah. Adnan Saygun Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 11 Etiler – İstanbul
Telefon ve Faks :  0212 366 2000/ 0212 366 2049
İnternet Adresi : www.discoverychannel.com.tr
e-Posta Adresi : discovery_turkiye@discovery.com

Sorumlu Müdür

Adı-Soyadı : Berk Ertunç
Posta Adresi :  Nispetiye Mah. Adnan Saygun Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 11 Etiler – İstanbul
Telefon ve Faks : 0212 366 2000/ 0212 366 2049
e-Posta Adresi : sorumlumudur@discovery.com

İzleyici Temsilcisi

Adı-Soyadı :   James T Sung Jen  Gibbons
Posta Adresi :  Nispetiye Mah. Adnan Saygun Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat 11 Etiler – İstanbul
Telefon ve Faks : 0212 366 2000/ 0212 366 2049
e-Posta Adresi : izleyicitemsilcisi@discovery.com

__________________________________________________________________________________________

MERSİS Numarası: 2573-2823-2625-7688
Ticaret Sicil Numarası: 813723
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı: 275,000 Türk Lirası
Ödenen Sermaye Miktarı: 275,000 Türk Lirası
Yönetim Kurulu Başkanı: Berk Ertunç
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: Ayşem Çağrı Çetinkaya
Yönetim Kurulu Üyesi: James T Sung Jen  Gibbons
Denetçinin Adı: Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (A member of PricewaterhouseCoopers)
Denetçinin Yerleşim Yeri/Merkezi: Süleyman Seba Cad.Bjk Plaza B Blok No.48 Kat.9 İstanbul/Türkiye

Discovery Channel Televizyon Yayıncılık A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu e-Şirket Bilgi ve Belgeleri 

Facebook