Kullanım Koşulları

GENEL

Bu sayfa, üzerinde atıfta bulunulan belgelerle birlikte, www.discoverychannel.com.tr Web sitesinin (“Web Sitesi”) kullanım şartlarını ("Kullanım Şartları") meydana getirmektedir. Web Sitesini kullanmaya başlamadan önce Kullanım Şartlarını lütfen dikkatlice okuyunuz. Web Sitesini kullanarak, Kullanım Şartlarını ve bunlara uygun davranacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Kullanım Şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitesini kullanmayınız.

Kullanım Şartları, bu sayfa üzerinde değişiklik yapılmak suretiyle tarafımızdan herhangi bir zamanda revize edilebilir. Bu değişiklikler sizin için yasal olarak bağlayıcı olup, herhangi bir değişiklik olup olmadığını kontrol etmek üzere lütfen bu sayfaya çeşitli zamanlarda göz atınız. Ayrıca, Web Sitesinin başka yerlerinde yayınlanmış hüküm ve bildirimler, Kullanım Şartlarının kimi hükümlerinin yerini almış olabilir.

www.discoverychannel.com.tr, One Discovery Place - Amerika Birleşik Devletleri adresinde kayıtlı Discovery Communications, Inc'nin sahibi olduğu ve Discovery Televizyon Yayıncılık Anonim Şirketi ("biz" ya da “Şirketimiz” olarak anılacaktır) tarafından işletilen bir sitedir. Şirketimiz İstanbul Ticaret Siciline 813723 no ile kayıtlı olup, merkezi Kültür Mah. Nisbetiye Cad. Akmerkez Blok No: 56/9 Beşiktaş/İstanbul adresindedir.

WEB SİTESİNE ERİŞİM

Web Sitesine erişime geçici bazda izin verilmekte olup, önceden bildirimde bulunmaksızın Web Sitesi üzerinden sunulan hizmeti geri çekme ya da üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Web Sitesine, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir zamanda ya da herhangi bir süre boyunca ulaşılamaması durumunda Şirketimiz sorumlu tutulamayacaktır.

Bizden e-bülten almak üzere kayıt olmanız halinde, ilgili kayıt formuna girdiğiniz tüm bilgilerin güncel, eksiksiz ve doğru olduğunu, ayrıca başvurunuzun yürürlükteki herhangi bir kanun ya da düzenlemeyi ihlal etmediğini beyan ve garanti etmiş sayılırsınız.

Web Sitesini kullanırken, özellikle aşağıdaki Kabul Edilebilir Kullanım bölümü olmak üzere bu Kullanım Koşullarına uymanız gerekmektedir. Web Sitesine erişim için gerekli tüm düzenlemelerin yapılmasından siz sorumlu olacaksınız. Ayrıca, İnternet bağlantınızı kullanarak Web Sitesine erişim sağlayan tüm kişilerin bu şartlardan haberdar olması ve bunlara uygun hareket etmesi de sizin sorumluluğunuzdadır.

Web Sitesinden herhangi bir İçeriği (aşağıda tanımlanmıştır) kaldırma, ya da Web Sitesini önceden bildirimde bulunmaksızın geri çekme veya üzerinde değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Ayrıca, Web Sitesinin kimi bölümlerini sizin erişiminize kapatma hakkımız da mevcuttur. Web Sitesine ya da herhangi bir bölümüne, her ne sebeple olursa olsun, herhangi bir zamanda ya da herhangi bir süre boyunca ulaşılamaması durumunda Şirketimiz sorumlu tutulamayacaktır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Biz, Web Sitesi ve üzerinde yayınlanan veya yer alan malzemelere (“İçerik”) ilişkin tüm fikri mülkiyet haklarının sahibi ya da lisans alanı konumundayız. Bu çalışmalar, tüm dünya genelinde telif hakkı kanunları ve anlaşmaları ile koruma altındadır. Bunlara ilişkin tüm haklar saklıdır.

Tarafımızdan izin verilen durumlar haricinde, Web Sitesinden elde ettiğiniz malzemeler üzerinde herhangi bir şekilde değişiklik yapılamaz.

Web Sitesi üzerindeki malzemelere üzerinde bizim (ya da belirtilen diğer kişilerin) hak sahipliği mutlaka belirtilmelidir.

Web Sitesi üzerindeki İçeriğin herhangi bir kısmı, lisans ya da biz ya da lisans verenlerimizin yazılı onayı ve/veya izni olmaksızın ticari amaçlarla kullanılamaz. Web Sitesi üzerindeki İçeriğin herhangi bir kısmının söz konusu lisans ya da yazılı onay ve/veya izin alınmaksızın ticari amaçlarla kullanımı, aşağıdaki Kabul Edilebilir Kullanım kısmı hükümlerinin tarafınızca ihlali anlamına gelecektir.

Web Sitesinin herhangi bir kısmının Kullanım Şartlarına aykırı biçimde çıktısını almanız, bunu kopyalamanız ya da indirmeniz halinde Web Sitesini kullanım haklarınız derhal sona erecek olup, bu durumda hazırladığınız malzemenin her tür kopyasını bizim tasarrufumuza bağlı olmak kaydıyla iade veya imha etmeniz gerekecektir. Malzemelerimizin izinsiz kullanımından dolayı bizim ya da bir başka tarafın karşı karşıya kalabileceği zararlardan sorumlu tutulabilirsiniz.

KABUL EDİLEBİLİR KULLANIM

15. Web Sitesine erişiminizin tabi olduğu hükümler Madde 16 ila 21 arasında verilmiş olup, bu hükümler Web Sitesinin tüm kullanıcıları için geçerli olacaktır.
16. Web Sitesini kullanımınız, aşağıdaki Kabul Edilebilir Kullanım hükümleri de dâhil olmak üzere tüm Kullanım Şartlarını ve bunlara uygun hareket etmeyi kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.
17. WEB SİTESİNİ VE İÇERİĞİNİ YALNIZCA YASALARA UYGUN AMAÇLAR İÇİN KULLANABİLİRSİNİZ.

Web Sitesi ya da İçerik aşağıdaki amaçlarla kullanılamaz:
1. Erişimin verilme amacından farklı herhangi bir amaç için;
2. Yürürlükteki yerel, ulusal ya da uluslararası kanun ya da düzenlemelere aykırı biçimde;
3. Yasadışı ya da usulsüz biçimde veya yasadışı ya da usulsüz sonuçlar doğuracak şekilde;
4. Herhangi bir bilgisayar yazılım ya da donanımının çalışmasını olumsuz yönde etkileyici virüs, Truva atı, solucan, zaman bombası, tuş kaydedici, casus yazılım, reklam yazılımı vb. zararlı program ya da benzeri bilgisayar kodlarını içeren verilerin ya da malzemelerin bilinçli olarak iletimi ya da yüklenmesi.

18. Ayrıca şunları kabul etmektesiniz:
1. Web Sitesi İçeriğini erişimin sağlanma amacı dışında amaçlarla kullanmamayı.
2. Web Sitesi ya da İçeriğin herhangi bir kısmını bu Kullanım Şartları hükümlerine aykırı biçimde çoğaltmamayı, kopyalamamayı veya yeniden satmamayı.

3. Aşağıdakilere yetkisiz erişim sağlamamayı, müdahale etmemeyi ya da bunları kesintiye uğratmamayı:

1. Web Sitesi ya da İçeriğin herhangi bir kısmı;
2. Web Sitesi ya da İçeriğin depolandığı herhangi bir cihaz ya da ağ;
3. Web Sitesi ya da İçeriğin sağlanmasında kullanılan her tür yazılım; veya
4. Herhangi bir üçüncü tarafça sahip olunan ya da kullanılan her tür cihaz, ağ ya da yazılım.

19. Aşağıdaki içerik standartları (“İçerik Standartları”), Web Sitesine katkıda bulunduğunuz her tür içerik (fotoğraf ve video içeriği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm metin içeriği ve görsel içerik) ("Katkılar") için geçerli olacaktır:

1. Katkılar;

1. doğru olmalı (doğru bilgiler belirtilmeli);
2. orijinal olmalı (fikir belirtilmesi halinde); ve
3. Türkiye Cumhuriyeti kanunları ve gönderildikleri ülkenin yürürlükteki hukukuna uygun olmalıdır.

2. Katkılar, ayrıca;

1. Herhangi bir kişiye yönelik onur kırıcı malzeme içermemeli;
2. Edebe aykırı, taciz edici, nefret dolu ya da kışkırtıcı malzeme içermemeli;
3. Cinsel içerikli malzemeleri teşvik etmemeli;
4. Şiddeti teşvik etmemeli;
5. Irk, cinsiyet, din, milliyet, engel, cinsel tercih ya da yaş ayrımcılığını teşvik etmemeli;
6. Herhangi bir diğer kişinin telif hakkı, veritabanı hakkı ya da ticari markasını ihlal etmemeli;
7. Herhangi bir kişiyi aldatıcı içerikte olmamalı;
8. Bir üçüncü tarafa karşı herhangi bir yasal görevi (ör. akdi ya da güvene dayalı görevler) ihlal etmemeli;
9. Yasadışı faaliyetleri teşvik etmemeli;
10. Diğer kişilerin özel hayatına yönelik tehdit taciz ya da tecavüz unsurları içermemeli veya rahatsızlık ya da gereksiz stres yaratmamalı;
11. Başkalarını taciz etmemeli, üzmemeli, utandırmamalı, telaşlandırmamalı veya rahatsız etmemeli;
12. Bir başka kişiyi taklit etmemeli ya da kimliğinizin ya da bağlantılarınızın yanlış algılanmasına yol açmamalı;
13. Öyle olmadığı halde bize ait olduğu izlenimini vermemeli; ya da
14. (Yalnızca örnek vermek adına) telif hakkı ihlali ya da siber suçlar gibi hiçbir tür yasadışı davranışı savunmamalı, teşvik etmemeli ya da buna yardımcı olmamalıdır.

20. Web Sitesi ya da İçeriği kullanımınızın bu Kullanım Şartlarını herhangi bir şekilde ihlal edip etmediğinin tespiti bizim tasarrufumuzda yapılacaktır. Bu politikanın ihlali tespit edildiğinde, uygun gördüğümüz işlemi gerçekleştirme hakkımız saklı olacaktır.

21. Yukarıda Madde 15 ila 19 hükümlerine uygun hareket etmeme, Web Sitesi ve İçeriği kullanım izninizin tabi olduğu Kullanım Şartlarının esaslı ihlali anlamına gelecek olup, bu durumda aşağıdaki işlemlerden tamamı ya da herhangi biri gerçekleştirilebilecektir:

1. Web Sitesi ve İçeriği kullanım hakkınızın derhal, geçici ya da sürekli olarak sona ermesi;
2. Web Sitesine yüklediğiniz malzemenin derhal, geçici ya da sürekli olarak kaldırılması;
3. Tarafınıza bir uyarı gönderilmesi;
4. Aleyhinizde, her tür maliyetin (makul idari ve yasal giderler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tazminine yönelik yasal işlem başlatılması;
5. Aleyhinize diğer yasal işlemlerin başlatılması; ya da
6. Makul biçimde gerek görmemiz halinde bu bilgilerin emniyet güçlerine verilmesi.

22. Madde 15 ila 19'un ihlaline cevaben başlatılacak işlemlere yönelik herhangi bir sorumluluk kabul etmemekteyiz. Alınabilecek önlemler yukarıdakilerle sınırlı olmayıp, makul ölçüde gerekli görebileceğimiz diğer işlemleri başlatma hakkımız saklı olacaktır.

YÜKLENEN İÇERİĞE GÜVEN

23. Web Sitesinde yer alan İçeriğin kullanımına yönelik tüm risk tarafınıza ait olacak, Şirketimiz bu konuda herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. Bu bilgilerin doğruluğuna yönelik herhangi bir garanti, koşul ya da güvence vermemekteyiz. Herhangi bir İçerik herhangi bir zaman itibariyle güncelliğini yitirmiş olabilir. Bunların güncellenmesine yönelik herhangi bir yükümlülüğümüz bulunmamaktadır.

YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ

24. Şirketimiz ve şirketler grubumuzun diğer üyeleri, yürürlükteki kanunların izin verdiği ölçüde aşağıdakilerden açıkça muaf olacaktır:

1. Yürürlükteki herhangi bir kanun çerçevesinde diğer biçimlerde uygulanabilecek tüm koşul, garanti ve diğer şartlar.
2. Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Web sitesi ya da kullanımı, kullanılamaması, kullanımının sonuçları veya üzerinde bağlantı verilen diğer web siteleri ve bunlarda yer alan materyaller nedeniyle herhangi bir kullanıcının karşı karşıya kalacağı her tür doğrudan, dolaylı ya da bağlı kayıp ya da zararlara yönelik yükümlülükler:

1. kar ya da gelir kaybı;
2. iş kaybı;
3. kar ya da sözleşme kaybı;
4. beklenen tasarrufların kaybı;
5. veri kaybı;
6. peştemaliye kaybı;
7. yönetim ya da ofis süresi kaybı; ve
8. haksız fiil (ihmal dahil), sözleşme ihlali ya da diğer herhangi bir biçimde meydana gelmiş, öngörülebilir olsa dahi her tür diğer kayıp ve zarar. Diğer yandan, bu koşul, maddi varlıklarınızda meydana gelebilecek kayıp ve zararlara ya da yukarıda belirtilen kategoriler vasıtasıyla kapsam dışı bırakılmayan doğrudan finansal kayıplara yönelik tazminat talebinde bulunma hakkınızı engellemeyecektir.

25. Şüpheye mahal vermemek açısından, Madde 24, ihmalimizden kaynaklanan ölüm ya da yaralanmalara yönelik yükümlülüğümüzü ya da temel bir hususun yanlış yorumlanması veya bilinçli olarak yanlış yorumlanmasına yönelik yükümlülüğümüzü ya da yürürlükteki kanunlar gereği muaf olamayacağımız diğer yükümlülüklerimizi ortadan kaldırmayacaktır.

SİZ VE WEB SİTESİNİ ZİYARETİNİZ HAKKINDAKİ BİLGİLER

26. Hakkınızdaki bilgileri, Gizlilik Politikamızda www.discoverychannel.com.tr/gizlilik-politikasi/ belirtilen gizlilik hükümleri doğrultusunda işlemekteyiz. Web Sitesini kullanarak, bilgilerinizin bu şekilde işlenmesine onay vermiş ve tüm bilgilerinizin doğruluğunu garanti etmiş sayılırsınız.

VİRÜS, BİLGİSAYAR KORSANLIĞI VE DİĞER SALDIRILAR

27. Virüs, Truva atı, solucan, mantık bombası ya da teknolojik veya diğer şekillerde zararlı diğer malzemeler yükleyerek Web Sitesini bilinçli olarak suiistimal etmemelisiniz. Web Sitesi, Web Sitesinin üzerinde tutulduğu sunucu ya da Web Sitesi ile ilişkili herhangi bir sunucu, bilgisayar veya veritabanına yetkisiz erişim sağlamaya çalışmamalısınız. Web Sitesine hizmet aksatma (denial-of-service - DoS) ya da dağıtık hizmet aksatma (distributed denial-of-service - DDoS) saldırısında bulunmamalısınız.

28. Madde 27'nin ihlali, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmektedir. Bu tür ihlaller ilgili emniyet yetkililerine rapor edilecek ve emniyet yetkilileri ile kimliğiniz paylaşılmak suretiyle işbirliği yapılacaktır. Bu tür bir ihlal durumunda, Web Sitesini kullanma hakkınız derhal sona erecektir.

29. Web Sitesini kullanımınız ya da Web Sitesi veya bununla bağlantılı herhangi bir siteden indireceğiniz malzemelerden dolayı bilgisayarınıza, bilgisayar programlarınıza, verilerinize veya diğer özel malzemelerinize bulaşabilecek herhangi bir dağıtık hizmet aksatma (distributed denial-of-service - DDoS) saldırısı, virüs ya da teknolojik olarak zararlı diğer malzemelerden dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmemekteyiz.

WEB SİTEMİZE LİNKLER

30. Web Sitemize link verilebilir. Web Sitesine hypertext link verilmesi (Web Sitesinin belirli sayfa(lar)ına yönelik derin linkler dahil), aşağıdaki şartlara tabidir:

1. Söz konusu linki yazmadan önce tarafımıza yazılı bildirimde bulunmanız;
2. Web Sitesindeki herhangi bir reklam, telif hakkı bildirimi ya da diğer bildirimleri kaldırmamanız ya da kapatmamanız;
3. Linkin, sitenizin Web Sitesi tarafından sponsor edildiği ya da desteklendiğini belirtir ifade ya da ima içermemesi; ve
4. Bizden yazılı bildirim almanız halinde, Web Sitesine verdiğiniz tüm linkleri hemen kaldırmanız.

31. Web Sitesi üzerindeki herhangi bir İçeriği ya da herhangi bir şekilde Web Sitesinde yer alan lisans sahiplerinin ya da bizim fikri haklarımızı çerçeveleyemez ya da başka bir web sitesi ya da hizmete dahil edemezsiniz.

WEB SİTESİNDEN LİNKLER

32. Web Sitesinin üçüncü taraflarca sağlanan diğer site ya da kaynaklara linkler içermesi halinde, bu linkler yalnızca bilgi amacıyla verilmiştir. Söz konusu site ya da kaynakların içeriği üzerinde herhangi bir kontrolümüz bulunmamakta olup, bunlara yönelik ya da bunları kullanımınızdan kaynaklanabilecek kayıp ve zararlara yönelik herhangi bir sorumluluğumuz bulunmayacaktır.

YETKİLİ MAHKEME VE TABİ OLUNAN KANUN

33. Web Sitesini ziyaretten kaynaklanacak ya da bununla ilişkili her tür talepte İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri münhasıran yetkili olacaktır.

34. Bu Kullanım Şartları ve bunların konusu ya da düzenlenmesinden kaynaklanacak ya da bunlarla ilişkili her tür uyuşmazlık ya da talep (akdi olmayan uyuşmazlık ya da talepler dahil), Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu çerçevede yorumlanacaktır.

ŞİKAYETLERİNİZ

Web Sitesi üzerindeki herhangi bir İçerik ile ilgili şikayetiniz varsa ya da fikri mülkiyet haklarınızın ihlal edildiğini düşünüyorsanız, lütfen bizimle discovery.turkiye@wbd.com adresinden iletişime geçiniz. Söz konusu İçerik ya da ihlale konu malzemeye yönelik olarak size makul bir süre içerisinde dönüş yapmak ve/veya gerekli işlemleri başlatılacaktır.